Veel gestelde vragen / Huisregels

E tickets worden geadviseerd op uit te printen op a4 formaat in zwart wit, screen shots op de telefoon zijn niet altijd helder dus print de ticket uit om teleurstelling bij de entree te voorkomen.

Er is een garderobe tent aanwezig waar u de jas kunt ophangen dit geschied dmv genummerde haken en onder toezicht, echter geschied dit wel op eigen risico.

Kan ik pinnen bij de kassa? Ja dat kan!

Kan ik kaarten kopen aan de deur? Ja dat kan, tenzij er via onze mediakanalen is aangegeven dat de kaarten uitverkocht zijn.

Parkeren is gratis/ voor het evenementen terrein is een ruime parkeerplaats voor zowel fietsen als auto’s.

Munten van het Hollands glorie festival zijn alle 3 dagen geldig

Munten van voorgaande jaren zijn niet meer geldig.

Bij de toiletvoorzieningen is stromend water.

Bent u iets verloren meld dit dan zo spoedig mogelijk bij de organisatie.

De mogelijkheid bestaat dat u bij de entree een blaastest moet afleggen voordat u op het terrein wordt toegelaten. Dit in verband met geen drank onder de 18.

Leeftijdgrenzen:
26 april: 16+
27 april: overdag alle leeftijden,na 22.00 16+
28 april: 16+

Openingstijden:
26 april: Tent open vanaf 21:00
27 april: Tent open vanaf 12:00
28 april: Tent open vanaf 14:00

 • Aan bezoekers beneden de 18 jaar worden geen alcoholische dranken verstrekt.
 • Voor bezoekers vanaf 18 jaar is het verboden om aan personen jonger dan 18 jaar alcoholische dranken te verstrekken.
 • Legitimatie verplicht d.m.v. een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs.
 • Het is niet toegestaan om (alcoholische) drank mee te brengen naar het evenemententerrein (incl. tent).
 • Het is verboden te roken in de tent.
 • Het is niet toegestaan om rugzakken c.q. grotere tassen mee te nemen naar het evenemententerrein (incl. tent).
 • Geen toegang tot het evenemententerrein (incl. tent) aan personen in bezit en/of onder invloed van drugs. *
 • Op het evenemententerrein (incl. tent) is het gebruik en/of het dealen van drugs verboden. *
 • Voorwerpen die als wapen gebruikt zouden kunnen worden of daarop lijken, worden in beslag genomen. *
 • Geen toegang tot het evenemententerrein (incl. tent) aan personen in het bezit van wapens of voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden. *
 • Het is verboden goederen te verhandelen op en/of rondom het evenemententerrein (incl. tent), waarvan het gebruik of bezit bij de wet niet toegestaan is. *
 • De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.
 • Wanneer iemand ongewenste intimiteiten, hinderlijk en/of aanstootgevend
 • gedrag vertoont, kan hij of zij van het evenemententerrein (incl. tent) worden verwijderd.
 • Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere redenen is niet toegestaan.
 • Bij constatering van wangedrag of openlijke geweldpleging wordt de politie ingeschakeld en krijgen de betrokkenen een ontzegging d.m.v. van een verbod tot betreden van het evenemententerrein (incl. tent).
 • Op het evenement kan meer dan 85 Db(a) aan geluid geproduceerd worden. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Geef uw oren tijdig rust door af en toe een rustige ruimte op te zoeken.
 • Het verblijf op of rondom het evenemententerrein (incl. tent) geschiedt geheel op eigen risico.
 • Het gehele evenemententerrein (incl. de tent) wordt beveiligd door middel van camera’s.
 • De organisatie neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich en/of kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en/of schade dan wel letsel (materieel en/of immaterieel) of ongelukken welke plaats vinden en/of veroorzaakt worden door activiteiten in het kader van het evenement.
 • Overtreding van het huisreglement kan leiden tot verwijdering van het evenemententerrein (incl. tent).
 • In situaties waarin de huisregels niet voorziet, beslist de organisatie van het evenement over mogelijk te nemen maatregelen.